Projekty unijne

Projekt pn. Zakup specjalistycznych środków transportu oraz urządzeń związanych z produkcją do Zakładu Przetwórstwa Ryb Mieszko”

Cel operacji: Poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego oraz powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwórstwem rybnym.

Efekty: Inwestycja przeprowadzona w „Zakładzie Przetwórstwa Ryb Mieszko” polegała na rozbudowie i modernizacji magazynu chłodni surowca i odłuszczalni, budowie komory chłodniczej, nowoczesnej metodzie dezynfekcji ryb wodą ozonowaną oraz zakupie nowych środków transportu (nowe samochody Mercedes-Benz VITO).

W wyniku zakupu powyższych maszyn i urządzeń nastąpiło wdrożenie innowacyjnego procesu produkcyjnego tj. system dezynfekcji ryb wodą ozonowaną w Przedsiębiorstwie oraz poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Rybactwo i Morze w ramach priorytetu 5 Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”

Wartość projektu : 1017 869,97 zł

Wartość dofinansowania : 407 246,00 zł

 

Premia dla zakładu przetwórstwa produktów rybnych

Wsparcie w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 –
UMOWA O DOFINANSOWANIE NR 00027-6524.4-OR1600006/20 w ramach działania Wsparcie kapitału obrotowego, o którym mowa w art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014, w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” zawarta w dniu 31.08.2020 r.

Tytuł operacji: Premia dla zakładu przetwórstwa produktów rybnych w postaci dopłaty do kapitału obrotowego w związku z tymczasowym zawieszeniem lub ograniczeniem produkcji i sprzedaży spowodowanych epidemią COVID-19.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Beneficjenci: Zakład Przetwórstwa Ryb „Mieszko” Grażyna Marcinkowska-Hryckiewicz

Kwota projektu: 259 950,00 zł

 

Premia dla zakładu przetwórstwa produktów rybnych

Wsparcie w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 –

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR 00066-6524.4-OR1600048/20/21 w ramach działania Wsparcie kapitału obrotowego, o którym mowa w art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014, w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” zawarta w dniu 03.03.2021 r.

Tytuł operacji: Dofinansowanie w ramach działania wsparcia kapitału obrotowego, o którym mowa w art. 69 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014, w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania , zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Premia dla zakładu przetwórstwa produktów rybnych w postaci dopłaty do kapitału obrotowego w związku z tymczasowym ograniczeniem produkcji i sprzedaży spowodowanych epidemią COVID-19.

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Beneficjenci: Zakład Przetwórstwa Ryb „Mieszko” Grażyna Marcinkowska-Hryckiewicz

Kwota projektu: 259 950,00 zł